K - Taping Eestis

ARCI.EE

“Meie kavandavad väärtused on proffesionaalsus, avatus, kliendikesksus, sihikindlus ja vastutuse võtmine.”

Professionaalsus

Osutame teenuseid kõrgel erialasel tasemel ja lähtuvalt kutsenormidest ning eetikast

Kliendikesksus

Lähtume klientide vajadustest ja huvidest kõigis tegevustes, hoolime ja arvestame oma klientidega

Avatus

Oleme oma suhtumises ja suhtlemises positiivsed, sõbralikud, vastutulelikud ja viisakad klientide, koostööpartnerite ja kolleegide suhtes

Sihikindlus

Oleme orienteeritud oma töös tulemustele ja kvaliteedile, tegutseme fokuseeritult eesmärgi ja tegevuste lõpuleviimise osas

Vastutuse võtmine

Töötame pühendunult, teeme ettepanekuid valdkonna uuendusteks, vastutame oma välja öeldud arvamuste ja koostöölepete pidamise eest

Meist

Arci Estonia OÜ on asutatud 2007.aastal. Meie põhitegevussuund on vähenenud töövõimega inimestele tegevusvõimet toetavate teenuste osutamine, ergonoomika ning  füsioteraapia alase koolitustegevuse läbi viimine. Asutuses töötavad füsioterapeudi ja abivahendi spetsialisti kutsetunnistusega oma eriala pädevad asjatundjad.

 

Meie tegevusvaldkonda kuuluvad igapäeva tegevuste sooritamist toetavate teraapiavahendite müük tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste osutajatele, samuti antud valdkondade terapeutilised teenused (sekkumise vajaduse hindamine, teraapia läbi viimine, tulemuste hindamine). Teraapiavahendite müügi koostööpartnerid on maakonnahaiglad ja  tervisekeskused, meil on stabiilne koostöövõrgustik tervise valdkonna ettevõtetega ja FIE-dega.

 

Meie välispartneriks abi- ning füsioteraapia vahendite tarnimisel ja vahendamisel on K-Taping Academy GmbH (Saksamaa), KTC-Germany GmbH (Saksamaa), Bioness Incorporation (Holland), BEKA Baltic (Läti). Oleme partneriks Euroopa Abivahendite Võrgustikule  AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe), kellega koostöös soovime pidevalt arendada ja kaasajastada abivahendialaste teenuste kvaliteeti Eestis. Kõrgtehnoloogiliste abivahendite tarnijana oleme jätkuvas koostöös.